Mats zetterqvist 8/11

Mats Zetterqvist är född 1954 och uppvuxen i Linköping. Han fick sin grundutbildning vid Musikhögskolan i Stockholm för professor Sven Karpe. Studierna i Stockholm avslutades med solistdiplom 1976. Därefter följde studier vid Liszt-akademien i Budapest, huvudsakligen för András Mihály. En annan viktig rådgivare har varit Endre Wolf.
Sedan starten 1974 var Mats primarie i Zetterqvistkvartetten (f.d. Gotlandskvartetten), med vilken han har gjort grammofoninspelningar av stråkkvartetter av bl.a. Beethoven, Stenhammar och Rosenberg – Stenhammarskivan belönades med “skivornas Nobelpris” i USA. Sommaren 2003 inleddes verksamheten med en ny stråkkvartett – Zkvartetten – som var verksam fram till 2007.