Bli Medlem

Som medlem stöder du Musikaliska sällskapets verksamhet. Du får rabatt vid våra arrangemang och du kan påverka vår verksamhet genom att delta vid vårt årsmöte. Det finns också möjlighet att medverka som funktionär vid arrangemangen.

Aktuell medlemsavgift är 250 kr.

Vi ber dig vänligen fylla i personuppgifter nedan och betala in
medlemsavgiften på bankgiro nr 5974-­1314.

vibra_0