Mårten Landström, piano recital 19/5

Mårten Landström, Almedalsbiblioteket kl 18.00
följt av Musikaliska sällskapet årsmöte