IMG_2969

Om Musikaliska Sällskapet

 

Musikaliska sällskapet i Visby grundades 1815 och har sedan dess varit
aktiv i det gotländska musiklivet framförallt genom att arrangera konserter.

 

Styrelsen har satt upp tre huvudsakliga verksamhetsmål:

 

1. Att tillgängliggöra kvalitativa
musikupplevelser för så många
till gotlänningar som möjligt.

 

2. Att premiera duktiga instrumentalelever
vid Gotlands Kulturskola.
 

3. Att främja gotländskt musikliv

 

Musikaliska sällskapet är med och finansierar Gotlands sinfonietta

tillsammans med GotlandsMusiken, Uppsala universitet campus Gotland, ABF och Kulturskolan Gotland.

 

Styrelsen

(klicka på namn för att maila)
Sten Melin, ordförande
Maria Wernberg, musikanförare
Magnus Dungner,  sekreterare och scenmästare
Eva von Krusenstierna, kassör
Robert von Krusenstierna, vice ordförande
Britta Backlund Rödland, ledamot

 

Adress

Musikaliska Sällskapet i Visby
c/o Sten Melin
Styrmansgatan 447
621 50 Visby

Faktureringsadress:
Fakturera gärna via mail

Sten Melin, ordförande

 

Vår personuppgiftspolicy

MS Hantering av personuppgifter

Formulär för begäran av registerutdrag

Tillgänglighet