IMG_2969

Musikaliska sällskapet i Visby grundades 1815 och har sedan dess varit
aktiv i det gotländska musiklivet framförallt genom att arrangera konserter.

 

Styrelsen har satt upp tre huvudsakliga verksamhetsmål:
1. Att tillgängliggöra kvalitativa musikupplevelser för så många gotlänningar som möjligt.
2. Att premiera duktiga instrumentalelever vid Kulturskolan Gotland.
3. Att främja gotländskt musikliv.

 

Musikaliska sällskapet är med och finansierar Gotlands sinfonietta tillsammans med GotlandsMusiken, Uppsala universitet campus Gotland, ABF och Kulturskolan Gotland.

Styrelsen

(klicka på namn för att maila)
Sten Melin, ordförande
Maria Wernberg, musikanförare
Magnus Dungner,  scenmästare
Eva von Krusenstierna, kassör
Robert von Krusenstierna, vice ordförande, sekreterare
Britta Backlund Rödland, ledamot

 

Adress

Musikaliska Sällskapet i Visby
c/o Sten Melin
Styrmansgatan 447
621 50 Visby
Faktureringsadress:
Fakturera gärna via mail
Sten Melin, ordförande

 

Vår personuppgiftspolicy

MS Hantering av personuppgifter

Formulär för begäran av registerutdrag

Tillgänglighet