I samband med Musikaliska Sällskapets högtidskonsert i november delar sällskapet tillsammans med Wessmans Musikförlag ut ett stipendium: som skall ges till person som har visat förutsättning för att studera musik på högre nivå inom musikområdet (instrument, sång eller komposition).

Samuel Kåring tilldelas 2023 års stipendium från Musikaliska sällskapet och Wessmans Musikförlag med motiveringen: Samuels unika countertenorstämma förgyller varje konsert där han medverkar. Countertenor är en väldigt hög tenorstämma som det inte finns så många sångare som klarar av, det ska inte förväxlas med falsettsång. Samuel får sitt välförtjänta diplom vid Musikaliska sällskapets konsert i Visby Domkyrka den 28 december.

Samuel Kåring

Ingrid Rodebjer tilldelas 2022 Musikaliska Sällskapets och Wessmans Musikförlags stipendium för betydande musikaliska insatser på hög konstnärlig nivå. Ingrids musikaliska uttryck tillsammans med hennes tekniska skicklighet ger en förtrollande musik där ett enkelt instrument eller stämma kan fylla ett helt rum med själ och hjärta. Ingrid får sitt välförtjänta diplom vid Musikaliska sällskapet konsert sista söndagen i 29 januari 2023.

Ingrid Rodebjer
foto: Isa Holmgren

 

Signe Hjellström tilldelas 2021 Musikaliska Sällskapets och Wessmans Musikförlags stipendium för betydande musikaliska insatser på hög konstnärlig nivå. Signe har sedan mycket tidiga år med stort engagemang ägnat sig åt framför allt orgelspel men också körsång och har därvid uppnått en teknisk och musikalisk skicklighet som i kombination med hennes uttalade målinriktning motiverar stipendiet som uppmuntran och stimulans för fortsatta musikstudier.

Stipendieutdelningen 2021.
Foto Anna Ericsson

Stipendiet 2020 tilldelades Frey Franzén Garuz en exceptionell violinbegåvning. Stipendiesumman är på 10,000 kr.

Foto: Anna Ericsson

Föddes i april 2007 och är en ung, lovande violinist bosatt på Gotland. Frey började spela fiol vid sex års ålder och valde ganska snart att inrikta sig mot den klassiska musiken. Frey har under sin lärotid fått pedagogiskt stöd av lärare som Maria Wernberg, Emilio Estrada, och numera varje vecka med Annika Nummelin (live) och polske violinisten Kristoffer Dolatko (ofta digitalt). Frey deltar i Talangprogrammet vid Nationellt Centrum för Musiktalanger i Vänersborg, dit han reser ca 10 helger per år . Han deltog 2018 och 2019 i Jeunesse’s orkesterläger i Mariazell i Österrike. Frey har sommaren 2020 deltagit i masterclass-programmet (digitalt) vid Orford Arts Center i Kanada och 2021 i Astona Summer Music Academy (digitalt) i Schweiz. Frey är nu antagen till Polstjärnepriset 2022. Frey går för närvarande i åk 8 på Solbergaskolan i Visby.

Musikaliska Sällskapets premier 2019

Bjurström, Axel tenorsaxofon

Grahn, Elias sång

Hammander, Amilia gitarr

Johnson, Evelina piano

Olsson Neuman, Jolina blockflöjt

Sposito, Desirée gitarr

Thomsson, Noel gitarr/elgitarr

Törnfelt, Arvid fiol

Wik, Atle trumpet

Wåtz, Elias tvärflöjt

Musikaliska Sällskapets premier 2018

Andersson, Ejvind piano

Andersson, Elin violin

Drugge Stals, Ida sång

Johansson Ingmansson, Mira klarinettt

Johansson, Lovisa blockflöjt

Malm, Olivia tvärflöjt

Sandrieser, Irma klarinett

Torndal, Johanna violin

Weiser, Alma piano

Wik, Ida saxofon

Musikaliska Sällskapets premier 2017

Berg, Märta trumpet

Björkman, Alma piano och sång

Broman, Zacharias piano

Bäck, Mirjam piano och sång

Flemström, Rikard trumpet

Holmqvist, Daniel saxofon

Martinsson, Sigrid tvärflöjt

Mårtensson, Alexandra sång

Strömstedt, Mathilda gitarr

Svedebring Friis-Hansen, Ella fiol

Musikaliska Sällskapets premier 2016

Berg,Jenny gitarr

Bosarfve, Ingrid tvärflöjt

Chistiansson, Hanna tvärflöjt

Hedin, Oskar trombon

Holst, Vidar trombon

Levin, Mattias bastuba

Lövdahl, Anton piano

Åhlin, Robyn sång

Österdahl, Elisa blockflöjt

Österhahl Östborn, Hannes eufonium