Välkommen till Musikaliska Sällskapets hemsida. Här kan du ta del av vårt konsertprogram, läsa om vad som är på gång framöver, och också komma i kontakt med oss. I vårt arkiv kommer du att kunna ta del av en allt större samling dokumentation från våra fina konserter. Vi kommer också att på sidan lägga in länkar till de artister som uppträder, och också till annat av intresse för alla vänner av kammarmusik!

Musikaliska Sällskapet i Visby har mångåriga traditioner, och 2015 firade vi vårt tvåhundraårsjubileum, och vi vill gärna ägna en del av utrymmet här till att blicka tillbaka på vår ärevördiga historia. Alla bidrag är förstås välkomna när vi vill skriva och beskriva vår historia!

Här finns också möjlighet att bli medlem! Vi hälsar alla välkomna, och särskilt välkomna är ni som är yngre – ni är ju sällskapets och kammarmusikens framtid!