Musikaliska sällskapet har nu genomfört två fantastiska konserter, i början av januari en gitarr recital med Krister Dahlström och nu senast en romanskonsert med Henning von Schulman. Två fantastiskt fina konserter med stor publik. Det är också tid att förnya ditt medlemskap i Musikaliska sällskapet. Nytt för i år är att du kan lösa ditt medlemskap direkt på vår hemsida www.musikaliskavisby.se/bli-medlem. Om du inte vill göra det via nätet kan du naturligtvis också lösa medlemskapet i biljettkassan. Medlemsavgifterna är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda högkvalitativa konserter.

Kommande arrangemang i Musikaliska sällskapets regi under våren:

15 mars Musikspelet är tillbaka på Joda Bar & Kök

3 maj Schuberts stråkkvintet i C-dur i Vårdklockans kyrka

17 maj ger Gotlands sinfonietta Schuberts ofullbordade åttonde symfoni i Almedalsbibliotekets foajé

 

Under hösten är följande planerat:

6 september Roland Pöntinen piano och Sueye Park violin i Vårdklockans kyrka

11 oktober gästas sällskapet av Dellentrion en pianotrio från Hudiksvall och Stockholm i Vårdklockans kyrka

22 november Gotlands sinfonietta i Almedalsbibliotekets foajé

Varm välkommen som medlem

Sten Melin

Ordförande