Musikaliska sällskapet i Visby grundades 1815 och har sedan dess varit aktiv i det gotländska musiklivet framförallt genom att arrangera konserter.

Styrelsen har satt upp tre huvudsakliga verksamhetsmål:

1. Att tillgängliggöra kvalitativa musikupplevelser för så många till gotlänningar som möjligt.

2. Att premiera duktiga instrumentalelever vid Gotlands Kulturskola.

3. Att främja gotländskt musikliv

Musikaliska sällskapet är med och finansierar Gotlands sinfonietta tillsammans med GotlandsMusiken, Uppsala universitet campus Gotland, ABF och Kulturskolan Gotland.

Alla konsertlokaler Musikaliska sällskapet använder är fullt tillgängliga för personer med olika typer av funktionsnedsättning.