Inledningen till 150-årsskriften, 1965, författad av Violet Bergdahl.

Kameran 22 sept 13 006

”Endast der Förnuft ger ljus och känslan ger wärma, kan dygd och werksam Menniskokärlek uppkomma. Våra känslor äro stjernor som wid klar luft lysa, men förnuftet är magnetnålen, som, äfwen då de förra dölja sig, förer skeppet rätt…”

Så skrev i Wisby Veckoblad en gång år 1830 dess chefredaktör och ansvarige utgivare Pehr Säve, en man med framtidstro trots att hans ideal måste ha fått sig hårda törnar detta år med uppror och revolution i Paris, i Warszawa, i Belgien.  De orden ger också liksom en nyckel till den tidens Visby, den lilla stad som kurade samman under hösten, vintern och tidiga våren tills sommaren kom och med den komedianter, musikanter, danslärare, turister i  ruinromantikens spår. Staden var utlämnad till sig själv men där fanns en rad män och kvinnor med begåvning och idealitet. Man bildade sällskap i 1700-talets anda, inte bara till lyst och festlig samvaro, utan även till nytta och glädje för andra.

1814 bildades Sällskapet De badande Vännerna. Vad det har betytt för vårt samhälle av igår och idag behöver inte erinras om.

1823 bildades Fruntimmerssamfundet som än i dag driver Drottning Desiderias skola. Den gav utbildning åt fattiga flickor i den tidens hamnstad där alltför många kvinnor kom på glid.

1815 bildades Musikaliska Sällskapet i Visby. Endast ett är äldre, det i Linköping, grundat året innan,  medan det i Norrköping är jämngammalt.

Vilka stiftarna är finns det inte protokoll bevarat över men Carl Enequist, Johan Enequist, Jöran Fåhraeus, Jean Wilhelm Fåhraeus och Georg Fåhraeus räknas som upphovsmän.  Sen följer Sällskapets matrikel från 1836 med rader av gamla kända gotlandsnamn, släkter som gång på gång skall sätta sin prägel på Sällskapets verksamhet. Det är en kontinuitet som är förbluffande.

Musikaliska Sällskapets uppgift har alltid varit att vårda och odla musiklivet i staden och på ön. Men man förstår bl.a. av förteckningen över Sällskapets medlemmar att dess inflytande varit så mycket större. I Sällskapet har funnits tillfälle till samvaro med allmän kulturell inriktning. Man har diskuterat och haft tankeutbyte i den aktuella idédebatten…..