Evenemang:
Dellenkvartetten 21 september
Datum:
söndag 21 september, 2014


Anders Inge, violin 1
Kjell-Åke Hamrén, violin 2
Jonna Inge, viola
Anja Inge, cello
 

Anders och Kjell-Åke har känt varandra sedan 20-årsåldern. Jonna och Anja är döttrar till Anders.

När de fyra spelar tillsammans kallar de sig Dellenkvartetten. Namnet syftar på två sjöar i norra Hälsingland. Det var nämligen i dessa sjöars omedelbara närhet som de fyra började spela tillsammans som ensemble. Dellenbygden, som trakten kallas, är Kjell-Åkes hembygd och platsen där han alltfort tillbringar större delen av sin fritid.

Vid konserten i Visby framförs fyra stycken. En kvartett av Joseph Haydn inleder, varefter en duo av Maurice Ravel och en trio av Zoltan Kodaly följer. Som magnifik avslutning spelas en Mendelssohn-kvartett.

Anders Inge är född 1954. Han studerade 1972–79 violin för Prof. Max Rostal vid konservatorierna i Bern i Schweiz och i Köln i Tyskland samt hos Corrado Romano och Henryk Szeryng vid konservatoriet i Genéve. Han tillhörde under 1970-­talet ensemblen Camerata Bern som engagerades vid Deutsche Grammophon för en lång rad inspel­ningar med bl a cellisten Mistislav Rostropovich och oboeisten Heinz Holliger. Anders arbetar sedan 1979 som frilansmusiker i Stockholms symfoniorkestrar och med egen stråkkvartett i vilken han framgångsrikt har breddat repertoaren till att omfatta argentinsk tango och ungersk csardas. Anders innehar sedan några år tjänsten som organist och musikansvarig för en konsertserie i Gagnefs församling i Dalarna. Han är också far till Jonna och Anja.

 

Kjell-Åke Hamrén, född 1954, tog violinpedagogisk examen i Stockholm 1978 med Ole Hjorth som sin lärare i violinspel och undervisningsmetodik. Han studerade även musikveten­skap i Uppsala under Ingmar Bengtsson. Under sina studieår 1975–81 tog han också privatlektioner för Emil Kamilarov och Inge Boström och senare under 1980-­talet för Josef Grünfarb. Under ett stipendieår i USA 1972–73 var han elev till violinisten Kenneth Kuchler, den dåvarande konsertmästa­ ren i Utah Symphony i Salt Lake City, och fick dessutom genom ett rekommendationsbrev från Sven Karpe möjlighet att vartannat veckoslut ta del av Henri Temiankas undervisning på Brigham Young University. Kjell­-Åke var ordförande i Svenska Stråklärarförbundet 1994–2002 och vice ordförande i European String Teachers Association 2004–2008. Sedan 2012 är han ordförande i STIM, Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå.

 

Jonna Inge, född 1981, arbetar professionellt som både violast och mezzosopran. Hon är uppvuxen i Stockholm men flyttade år 2000 till Skottland för högskolestudier vid Royal Scottish Academy of Music and Drama. Efter sin examen 2004 och med flera fina kammarmusikpriser i bagaget har Jonna jobbat i ensembler som Scottish Ensemble och Scottish Chamber Orchestra mellan 2003–2011, under ledning av bl a Sir Charles Mackerras och Valerij Gergijev. Hemma i Sverige frilansar Jonna som kammarmusiker och orkester­ musiker. Som sångare framträder hon både som solist och korist, i bl a Radiokören.

 

Anja Inge, född 1983, har studerat cello på Malmö Musikhögskola och vid Musikhögskolan Ingesund med professor Mats Rondin, Stanimir Todorov och Lars-­Inge Bjärlestam som sina lärare.Tillsammans med sin musicerande familj har kammarmusiken utforskats sedan hennes tidiga år. Med pappa Anders och stora­ syster Jonna har det blivit regelbundna konserter i Storbritannien och Skandinavien och under senare år även i Ungern, Malta och USA.Intresset för andra genrer än den klassiska har också präglat Anjas musikaliska bana. Tillsammans med indiepop­bandet Prov­ köket, som bildades i Malmö under studietiden, skrev hon skivkontrakt i Japan 2009. Även ett starkt intresse för dans har lett henne till flera samarbeten inom dans och teater, då bland annat med Lisa Torun Dance Company med föreställningen SeeSaw, där hon fram­ trädde som dansande cellist. Efter studietiden i Malmö jobbade hon under ett år i Malta Philharmonic Orchestra och bildade där klarinett­trion Camilleri Trio. Anja är för närvarande verksam som frilansmusiker och cellopedagog i Stockholm.